Legislatie

Securitate si
sanatate in munca

Formulare

Documente solicitate
la actiunile de control

Informatii de
interes public

Servicii si comisioane

Carnete de munca

Infractiuni

Amenzi

Autorizatii si avize

Rapoarte periodice
de activitate

Relatii cu mass-media


Munca la negru

Adrese utile


 


© Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

 Inspectoratul
Teritorial
de Munca

Giurgiu


home

obiective si atributii

declaratii de avere

program cu publicul
si audiente

reclamatii online

contact

ANUNT CONCURSURI


F       Concurs de recrutare Ón functia publică de executie

††††††††††††††††††††† 1. inspector de munca,clasa Igradprofesional debutant din cadrul Compartimentului Supravegherea pietei si Indrumare Angajatori si Angajati in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

††††††††††††††††† -††† Anunt

-          REZULTATE SELECTIE DOSARE

-          Punctaj proba scrisa

 

 

F       Concurs de recrutare Ón functia publică de executie

††††††††††††††††††††† 1. consilier clasa Igradprofesional debutant din cadrul Compartimentului Muncă Nedeclarată

††††††††††††††††† -†††† Anunt

-          REZULTATE SELECTIE DOSARE

-          BAREM VARIANTA 2

-          Punctaj proba scrisa

-          Punctaj proba interviu

 

F       Examen/concurs organizat in data de 30 octombrie 2017 (proba scrisa) pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut

††††††††† - Anunt

††††††††† - Bibliografie

F       Concurs de recrutare Ón functiile publice de executie

††††††††††††††††††††† 1. consilier clasa Igradprofesional debutant din cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă si

††††††††††††††††††††† 2. inspector de munca clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Control Relatii de Munca

††††††††† - Anunt

††††††††† - Bibliografie 1

††††††††† - Bibliografie 2

Rezultatul selectiei dosarelor

-          consilier debutant

-          inspector demunca

F       Examen/concurs organizat in data de 03 octombrie 2016 (proba scrisa) pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut

††††††††† - Anunt

††††††††† - Bibliografie

F       Examen/concurs organizat in data de 16 decembrie 2014 (proba scrisa) pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut

F       Examen/concurs organizat in data de 23 decembrie 2013 (proba scrisa) pentru promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut

††††††††† - Anunt

††††††††† - Bibliografie