Legislatie

Securitate si
sanatate in munca

Formulare

Documente solicitate
la actiunile de control

Informatii de
interes public

Servicii si comisioane

Carnete de munca

Infractiuni

Amenzi

Autorizatii si avize

Rapoarte periodice
de activitate

Relatii cu mass-media


Munca la negru

Adrese utile


 


Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

 

 Inspectoratul
Teritorial
de Munca

Giurgiu


home

obiective si atributii

declaratii de avere

program cu publicul
si audiente

reclamatii online

contact

Indicatori trimestriali in conformitate cu HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public

 

 

Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ

 

Acţiunea principala nr. 7: publicarea pe site-ul fiecărei autorităţi de control a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.

 

Trim I 2017

Trim II 2017

Trim III 2017

Trim IV 2017

Trim I 2018

Trim II 2018

Trim III 2018

Trim IV 2018

Trim I 2019

Trim II 2019

Trim III 2019